fbpx

Onze voorwaarden zijn: Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf september 2018 van kracht.

 • Bij ons is er geen contract, abonnement of inschrijfgeld nodig
 • De sporter (de deelnemer aan de lessen) neemt op eigen risico deel aan lessen en evenementen
 • Inhalen van gemiste lessen is mogelijk op de andere dag (geldt niet voor de combinatie cursus van 2 lessen per week)
 • De gemiste lessen kunnen alleen ingehaald worden binnen het periode van de geldigheid van je strippenkaart. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk
 • De strippenkaart is geldig tot de datum die vermeld staat onderaan de kaart
 • Uitsluitend op vertoon van een geldige strippenkaart met voldoende strippen heeft deelnemer toegang tot de Zumba les.
 • Als je zelf niet kan komen, kan je de les overdragen aan een ander persoon zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden, Deze persoon dient het papieren inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
 • Overdragen van een les gebeurt in overleg met en na toestemming van Con Paso Fino.
 • Betaling van het cursusgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden
 • Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. Con Paso Fino kan om sociale redenen onverplicht tot verlengen van de geldigheid van je strippenkaart, gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten
 • Con Paso Fino is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten of als gevolg van het verblijf in de cursuslocatie
 • Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit! Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Con Paso Fino gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het toesturen van het nieuwsbrief m.b.t. Zumba lessen. Deze gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door deze mail te beantwoorden of op een mail te sturen naar info@conpasofino.nl.